Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là bệnh đang phát triển nhanh chóng ở nước ta. Thoát vị đĩa đệm cần phải được xem xét dựa trên cấu trúc chung của cột sống cổ. Cột sống