Bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một hiến vật mà con người phải trả để đổi lại thiên năng tư thế dáng đi đứng thẳng từ khi sinh ra tới lúc trưởng thành.