Phòng chẩn trị y học cổ truyền cơ sở miền Bắc

Phòng chẩn trị y học cổ truyền cơ sở miền Nam


Tất cả các bệnh nhân không ở Hà Nội và Sài Gòn nhà thuốc có thể gửi thuốc thông qua chuyển phát nhanh hoặc đường xe khách.